Włoska 8a, 8b

Efekt realizacji inwestycji

Dwa budynki mieszkalne – łącznie 98 lokali mieszkalnych, 40 garaży o łącznej powierzchni 6.247,59 m2. Mieszkańcy budynków powołali: Wspólnotę Mieszkaniowa przy ul. Włoskiej 8 a oraz Wspólnotę Mieszkaniowa przy ul. Włoskiej 8b, obie w zarządzie administracyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”.