Włoska 12

Efekt realizacji inwestycji

85 lokali mieszkalnych,
2 lokale o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu,
11 garaży
o łącznej powierzchni 3.740,36 m2.