Dauna 97

Efekt realizacji inwestycji

Budynek z 57 lokalami mieszkalnymi, 13 lokalami użytkowymi oraz 10 garażami o łącznej powierzchni 3.716,68 m2.
Mieszkańcy budynku powołali: Wspólnotę Mieszkaniowa przy ul. Dauna 97 powierzając zarząd nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”.