Czarnogórska 18, Czarnogórska 18a

Efekt realizacji inwestycji

Budynek mieszkalny z 82 lokalami o łącznej powierzchni 3.879,17 m2. Budynek garażowy z 24 garażami o łącznej powierzchni 424,85 m2. Mieszkańcy budynków oraz właściciele garaży powołali: Wspólnotę Mieszkaniowa przy ul.
Czarnogórskiej 18   oraz Wspólnotę Garażową przy ul. Czarnogórskiej 18a, obie w zarządzie administracyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”.