Przetarg na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku mieszkalnego 12-sto kondygnacyjnego na osiedlu Wola Duchacka Wschód przy ul. Białoruskiej 8, w oparciu o istniejącą ekspertyzę.

Termin składania ofert: 23.11.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 23.11.2022r. godz. 10:30

 

Przetarg na remont schodów, ramp i filarów w pawilonie handlowym przy ul. Beskidzkiej 30

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na remont schodów, ramp i filarów w pawilonie handlowym przy ul. Beskidzkiej 30 na osiedlu  Wola Duchacka Zachód.

Termin składania ofert: 10.06.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 10.06.2022r. godz. 10:30

Przetarg unieważniono z przyczyn formalnych.

Przetarg na wykonanie ogrodzenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie  ogrodzenia przy budynku Heila 9 na osiedlu  Wola Duchacka  Zachód.

Termin składania ofert: 27.04.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 27.04.2022r. godz. 11:00

Przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych.

Przetarg na remont tarasów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na remont tarasów na osiedlach Wola Duchacka Zachód i Rżąka.

Termin składania ofert: 27.04.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 27.04.2022r. godz. 10:30

Przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych.

Przetarg na dezynfekcję i białkowanie altan śmietnikowych i kontenerowni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie prac dezynfekcyjnych oraz białkowanie altan śmietnikowych i kontenerowni na osiedlach: Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód, Górników.

Termin składania ofert: 23.03.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 25.03.2022r. godz. 11:00

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: JK DECO Anna Wiatrak, 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 85/78

Przetarg na wymianę zadaszeń nad balkonami i tarasami

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wymianę zadaszeń nad balkonami  budynku  mieszkalnego na osiedlu Górników i tarasami budynków mieszkalnych na osiedlu Rżąka.

Termin składania ofert: 23.03.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 25.03.2022r. godz. 11:00

Przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych. Dalsze postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie zapytania o cenę.

Przetarg na wymianę balustrad

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wymianę balustrad w budynkach mieszkalnych i na terenie osiedla Wola Duchacka Wschód, Dauna.

Termin składania ofert: 23.03.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 25.03.2022r. godz. 10:30

Przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych. Dalsze postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie zapytania o cenę.

Przetarg na prace wodno-kanalizacyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie prac wodno-kanalizacyjnych w budynkach i na terenie osiedli:  Wola Duchacka Wschód,  Dauna.

Termin składania ofert: 23.03.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 25.03.2022r. godz. 10:30

Prace do wykonania zostały powierzone firmom:

- CANO Sp. z o.o.,   ul. Podgórki 35, 32-070 Czernichów

- WOJTMAL, Stare Żukowice 91,  33-151 Nowa Jastrząbka

Przetarg na remont kominów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na remont kominów w budynkach  mieszkalnych na osiedlu Wola Duchacka Zachód.

Termin składania ofert: 23.03.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 24.03.2022r. godz. 11:00

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: FB KAMBUD-BIS 32-071 Kamień, ul. Borowa Górka 27

Przetarg na wymianę włazów dachowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wymianę wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Wola Duchacka Wschód.

Termin składania ofert: 23.03.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 24.03.2022r. godz. 11:00

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: FHU MAT MART Mateusz Kućmierz,  ul. Źródlana 65, 32-045 Sułoszowa

Przetarg na wymianę wykładzin

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wymianę wykładzin w korytarzach budynków mieszkalnych na osiedlu Górników.

Termin składania ofert: 23.03.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 24.03.2022r. godz. 10:30

Przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych. Dalsze postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie zapytania o cenę.

Przetarg na wykonanie badań instalacji elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie badań instalacji elektrycznych  w budynkach mieszkalnych na osiedlach: Wola Duchacka Zachód, Rżąka i Wspólnoty Mieszkaniowej Gołaśka 14.

Termin składania ofert: 23.03.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 23.03.2022r. godz. 11:00

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: Electro-Smart Zbigniew Piotrowski, ul. Żeromskiego 11/30, 17-100 Bielsk Podlaski

Przetarg na wymianę okien w maszynowniach dźwigowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wymianę okien w maszynowniach dźwigowych w budynkach na osiedlu Górników.

Termin składania ofert: 23.03.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 23.03.2022r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony został unieważniony z przyczyn formalnych. Dalsze postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie zapytania o cenę.

Przetarg na roboty brukarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie prac brukarskich na osiedlach Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód, Górników, Rżąka.

Termin składania ofert: 23.03.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 23.03.2022r. godz. 10:30

Przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych.Dalsze postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybach: negocjacji z zachowaniem konkurencji; zapytania o cenę.

Przetarg na czyszczenie zsypów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na czyszczenie i dezynfekcję zsypów w budynkach mieszkalnych na osiedlu Rżąka.

Termin składania ofert: 25.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 25.02.2022r. godz. 11:00

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: ELDROBUD , ul. Gwiaździsta 31 , 33-300 Nowy Sącz

Przetarg na dezynfekcję i malowanie altan i kontenerowni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na czyszczenie, dezynfekcję i białkowanie kontenerowni i altan śmietnikowych na osiedlach Wola Duchacka Wschód, Dauna, Wola Duchacka Zachód, Górników

Termin składania ofert: 25.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 25.02.2022r. godz. 11:00

Przetarg unieważniono z przyczyn formalnych.

Przetarg na prace wodno-kanalizacyjne w budynkach i w rejonie budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie prac wodno- kanalizacyjnych w budynkach i w rejonie budynków na osiedlach Wola Duchacka Wschód i Wola Duchacka Zachód.

Termin składania ofert: 25.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 25.02.2022r. godz. 10:30

Przetarg unieważniono z przyczyn formalnych.

Przetarg na malowanie klatek schodowych i renowację balustrad

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na malowanie budynku wielorodzinnego  na osiedlu Wola Duchacka Zachód.

Termin składania ofert: 24.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 24.02.2022r. godz. 11:30

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: Zakład Remontowo- Budowlany MARKO 2 , Adam Morek , Azaliowa 41, 34-114 Brzeźnica

Przetarg na wymianę wymianę zadaszeń nad balkonami i tarasami

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu wymianę zadaszeń nad balkonami i tarasami budynków mieszkalnych na osiedlu Rżąka i Górników.

Termin składania ofert: 24.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 24.02.2022r. godz. 11:00

Przetarg unieważniono z przyczyn formalnych.

Przetarg na wymianę włazów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wymianę włazów dachowych, wymianę żaluzji kominowych, wykonanie czap kominowych w  budynkach  mieszkalnych na osiedlach Wola Duchacka Wschód i Wola Duchacka Zachód.

Termin składania ofert: 24.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 24.02.2022r. godz. 10:30

Przetarg unieważniono z przyczyn formalnych.

Przetarg na remont dachów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie  remontu dachów budynków mieszkalnych na osiedlach Wola Duchacka Wschód, Dauna, Rżąka

Termin składania ofert: 24.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 24.02.2022r. godz. 10:30

Prace do wykonania zostały powierzone firmie:

- Przedsiębiorstwo ERGAL-S, 31-978 Kraków, ul. Wiśniowieckiego 11

- FHU MAT-MART Matusz Kućmierz, ul. Źródlana 65, 32-045 Sułoszowa

Terminy składania ofert

W związku z rozbieżnością informacji zamieszczonych w ogłoszeniach oraz w SIWZ, w punkcie dotyczącym terminu składania ofert informujemy, że obowiązują następujące terminy na:

  • Wymianę wykładzin - termin składania ofert: 03.02.2022r. godz. 10:00
  • Wymianę dźwigu osobowego - termin składania ofert: 03.02.2022r. godz. 10:00
  • Wykonanie ocieplenia cokołów i wymiany okienek piwnicznych - termin składania ofert: 03.02.2022r. godz. 10:00
  • Remont blend oraz naprawę płyt stropowych loggii - termin składania ofert: 03.02.2022r. godz. 10:00
  • Remont elewacji budynków - termin składania ofert: 03.02.2022r. godz. 10:00
  • Utrzymanie zieleni - termin składania ofert: 02.02.2022r. godz. 10:00

Przetarg na wymianę wykładzin

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wymianę wykładzin w korytarzach budynków mieszkalnych na osiedlu Górników.

Termin składania ofert: 03.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 03.02.2022r. godz. 11:30

Przetarg unieważniono z przyczyn formalnych.

Przetarg na wymianę dźwigu osobowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wymianę dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym na osiedlu Górników.

Termin składania ofert: 03.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 03.02.2022r. godz. 10:30

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: OLLIFT Robert Bławiczak, Al. Płk. Prażmowskiego 39, 31 - 514 Kraków

Przetarg na wykonanie ocieplenia cokołów i wymiany okienek piwnicznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie docieplenia cokołów i wymianę okienek piwnicznych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Wola Duchacka Zachód.

Termin składania ofert: 02.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 02.02.2022r. godz. 10:30

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: Zakład Ogólnobudowlany Duda Paweł, ul. Wschodnia 91A, 32 - 951 Jadowniki

Przetarg na remont blend oraz naprawę płyt stropowych loggii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na remont blend oraz naprawę płyt stropowych loggii budynków mieszkalnych na osiedlu Wola Duchacka Wschód.

Termin składania ofert: 02.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 02.02.2022r. godz. 10:30

Prace do wykonania zostały powierzone firmom: PW-PRO Piotr Więcław, 32 - 400 Gdów, Cichawa 172

FRB "Stan-Bud" Stanisław Stawarski, 33 - 114 Rzuchowa 286

Przetarg na remont elewacji budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na renowację elewacji w budynkach mieszkalnych na osiedlach Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód, Rżąka

Termin składania ofert: 02.02.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 02.02.2022r. godz. 10:30

Prace do wykonania zostały powierzone firmom: "Biela" Maciej Biela, 34 - 370 Rajcza 218A

FRB "Stan-Bud" Stanisław Stawarski, 33 - 114 Rzuchowa 286

Przetarg na dostawę i montaż szlabanów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na dostawę i montaż szlabanów rurowych na osiedlach   Wola Duchacka Wschód, Dauna.

Termin składania ofert: 31.01.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 31.01.2022r. godz. 11:00

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: DUKATO II S.C. Automatyka Bram, ul. Ks. J. Popiełuszki 1, 32 - 050 Skawina

Przetarg na utrzymanie zieleni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na utrzymanie zielni - koszenie trawy, na osiedlach: Wola Duchacka Wschód,  Dauna.

Termin składania ofert: 31.01.2022r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 31.01.2022r. godz. 10:30

Prace do wykonania zostały powierzone firmom: Jodłagarden Monika Jodłowska, ul. Gromadzka 46, 30 - 718 Kraków

  FHU "Rabatek" Wioleta Burek, Brzączowice 27A, 32 - 410 Dobczyce

Przetarg na koszenie trawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na koszenie trawy na terenach osiedli: Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód, Dauna.

Termin składania ofert: 27.10.2021r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 27.10.2021r. godz. 10:30

Przetarg unieważniono z przyczyn formalnych.

Przetarg na koszenie trawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na koszenie trawy na terenach osiedli: Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód, Dauna.

Termin składania ofert: 20.09.2021r. do  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert (bez udziału oferentów): 20.09.2021r. godz. 10:30

Przetarg unieważniono z przyczyn formalnych.

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Sanockiej 7

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” w Krakowie ul. Podedworze 20 ogłasza nieograniczony przetarg w drodze aukcji elektronicznej na ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przy ul. Sanockiej 7/14 o pow. 36,00 m2, położonego na IV piętrze.

 

Termin otwarcia aukcji: 26.07.2021r.  godz. 13.00

Termin zamknięcia aukcji: 26.07.2021r. godz. 14.30

Wynik aukcji: Najwyższa oferta w kwocie 270.000 zł.

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Włoskiej 5

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” w Krakowie ul. Podedworze 20 ogłasza nieograniczony przetarg w drodze aukcji elektronicznej na ustanowienie prawa odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nr 54 przy ul. Włoskiej 5 o pow. 33,30 m2, położonego na IV piętrze.

 

Termin otwarcia aukcji: 15.07.2021 r. do godz. 13.00

Termin zamknięcia aukcji : 15.07.2021 godz. 14.30

Wynik aukcji: najwyższa oferta w kwocie 261.000 zł.

Przetarg na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze zaprasza do przetargu  nieograniczonego na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach na osiedlu Wola Duchacka Wchód, Dauna.

 

Termin składania ofert: 22.07.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert : 22.07.2021 godz. 10.30

Prace do wykonania w budynkach na osiedlu Wola Duchacka Wschód oraz Dauna, a także w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: Dauna 66a i
Dauna 97 zostały powierzone firmie "SEJS" Janusz Serwach, Instalatorstwo Elektryczne - Usługi ul. Legionów 130/140 lok. 11, 90-674 Łódź

Przetarg na roboty brukarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze zaprasza do przetargu  nieograniczonego na wykonanie robót brukarskich na osiedlu Wola Duchacka Wschód i Wola Duchacka Zachód.

 

Termin składania ofert: 22.07.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert : 22.07.2021 godz. 10.30

Prace do wykonania zostały powierzone firmom:

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Inżynieryjnych i Drogowych "ROMEX" Roman Romanowicz, ul. Jakuba Bojki 12/23, 30-611 Kraków - utwardzenie terenu w rejonie budynku ul. Czarnogórska 5, wykonanie miejsc postojowych w rejonie budynku ul. Serbska 2.

Firma Remontowo - Handlowa "KOSTBRUK" Andrzej Filypczyk, os. Teatralne 3/113, 31-945 Kraków - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Czarnogórskiej, naprawy miejscowe na parkingu przy ul. Białoruskiej, remont parkingu przy ul. Beskidzkiej.

Przetarg na przebudowę lokalu usługowego na lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze zaprasza do przetargu  nieograniczonego w trybie aukcji elektronicznej na wybór wykonawcy przebudowy lokalu usługowego i stacji transformatorowej na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Nad Potokiem 6 w Krakowie.

 

Termin składania ofert: 22.07.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia aukcji elektronicznej : 28.07.2021 godz. 13.00

Termin zamknięcia aukcji elektronicznej : 28.07.2021 godz. 14.00

Przetarg unieważniono z przyczyn formalnych. Wpłynęła 1 ważna oferta.

Przetarg na remont schodów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na remont schodów w pawilonie przy ul. Beskidzkiej 30 w Krakowie na os. Wola Duchacka Zachód.

 

 

Termin składania ofert: 12.05.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 12.05.2021 godz. 10.30

Prace do wykonania powierzono firmie PH "KETZ" Tadeusz Reydych, Piotr Reydych, Kraków ul. płk. Dąbka 8

 

Przetarg na renowację elewacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na renowację elewacji budynków na osiedlu  Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód.

 

Termin składania ofert: 12.05.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 12.05.2021 godz. 10.30

Prace do wykonania powierzono:

na budynkach ul.Gołaśka 12 oraz ul. Beskidzka 35 firmie PH "KETZ" Tadeusz Reydych, Piotr Reydych, Kraków ul. płk. Dąbka 8

na budynkach ul. Gołaśka 25 oraz ul. Trybuny Ludów 48 firmie "BIELA" Usługi Budowlane Maciej Biela, 34-370 Rajcza 218A

Przetarg na koszenie trawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na koszenie trawy na terenach Osiedli: Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód, Dauna.

Termin składania ofert: 12.04.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 12.04.2021 godz. 10.30

Prace do wykonania zostały powierzone firmie BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. , 33-386 Podegrodzie, Brzezna 576.

 

Przetarg na wycinkę i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na:

- pielęgnację żywopłotów,

- pielęgnacje i wycinkę krzewów,

- pielęgnację i wycinkę drzew,

- zrąbkowanie gałęzi, frezowanie pni, wywóz gałęzi,

na terenach Osiedli Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód, Dauna.

 

Termin składania ofert: 12.04.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 12.04.2021 godz. 10.30

Postepowanie przetargowe  na wykonywanie wyżej wymienionych prac zostało unieważnione z przyczyn formalnych.

 

Przetarg na roboty malarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na malowanie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych na osiedlach:

- Wola Duchacka Wschód – na budynkach Czarnogórska 7,8, Serbska 1,4,

- Górników – na budynkach Bieżanowska 84 kl. B, Bieżanowska 86 kl. B.

 

Termin składania ofert: 17.03.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 17.03.2021 godz. 10.30

Prace zostały powierzone Firmie Remontowo - Budowlanej Franko, Franciszek Poniedziałek, 32-051 Krzęcin, ul. Krakowska 12. 

 

Przetarg na roboty malarskie wraz z renowacją balustrad schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na malowanie klatek schodowych wraz z renowacją balustrad i wymianą pochwytów na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych przy ulicy: Gołaśka 1, 8, 11, 15, 29, Beskidzka 35, 41, Sas- Zubrzyckiego 2, 4, Heila 9.

 

Termin składania ofert: 17.03.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 17.03.2021 godz. 10.30

Prace do wykonania zostały powierzone firmom:

Firma Remontowo- Budowlana „ FRANKO”  Franciszek Poniedziałek, 32-051 Krzęcin , ul. Krakowska 12 w zakresie budynków Gołaśka 1, 8, 11, 15, 29, Beskidzka 35, 41, Sas- Zubrzyckiego 2, 4,

- Przedsiębiorstwo Handlowe KETZ s.c. 30-732 Kraków, ul. Pułk. Dąbka 8 dla budynku Heila 9.

 

 

Przetarg na prace brukarskie i drogowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wykonywanie prac drogowych i brukarskich na osiedlach  Wola Duchacka Wschód  i Wola Duchacka Zachód.

 

Termin składania ofert: 10.03.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 10.03.2021 godz. 12.30

Prace powierzono:

Firma Budowlano - Handlowa „KOSTBRUK”  Andrzej Filipczyk 31-945 Kraków, os. Teatralne 3/113, Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o

Piotr Górski, Tomasz Kawalec ,32-050 Borek Szlachecki, ul. Wernera 2.

 

Przetarg na klamrowanie wiatrołapów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na klamrowanie  wiatrołapów na osiedlach: Wola Duchacka Wschód  - na budynku Włoska 11, Wola Duchacka Zachód -  na budynkach Gołaśka 6, 9, Dauna -  na budynku Dauna 55.

 

 

Termin składania ofert: 10.03.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 10.03.2021 godz. 11.30

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: „KAMBUD- BIS”  Edyta Mrowiec, 32-071 Kamień, ul. Borowa Górka 27.

 

Przetarg na remont podpór wiatrołapów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na remont podpór wiatrołapów na osiedlu Wola Duchacka Wschód  na budynkach Włoska 9, 19, Serbska 4, Białoruska 4, Estońska 10.

 

 

 

Termin składania ofert: 10.03.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 10.03.2021 godz. 10.30

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: „KAMBUD- BIS”  Edyta Mrowiec, 32-071 Kamień, ul. Borowa Górka 27.

 

Przetarg na roboty malarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na malowanie klatek schodowych wraz z renowacją balustrad i wymianą pochwytów na klatkach schodowych.

 

 

 

 

Termin składania ofert: 24.02.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 24.02.2021 godz. 11.30

Przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych.

 

Przetarg na remont dachów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na remont dachów, czapek kominowych, włazów dachowych na osiedlach:

Wola Duchacka Wschód - na budynkach Czarnogórska 3, 4, Macedońska 6, Rżąka  - na budynku Schweitzera 9.

 

 

 

 

Termin składania ofert: 24.02.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 24.02.2021 godz. 10.30

Prace do wykonania zostały powierzone firmie: „FHU MAT-MART”  Mateusz Kućmierz, 32-045 Sułoszowa, ul. Źródlana  65.

 

Przetarg na remont tarasów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na remont 2 tarasów na osiedlu  Wola Duchacka Zachód.

 

 

 

Termin składania ofert: 10.02.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 10.02.2021 godz. 12.30

Przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych.

 

Przetarg na renowację elewacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie prac  renowacyjnych  elewacji na 18 budynkach wielorodzinnych na osiedlach Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód, Górników.

 

 

Termin składania ofert: 10.02.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 10.02.2021 godz. 11.30

Prace do wykonania na budynkach  Czarnogórska 2, Włoska 11,13, 17, Serbska 2, Gołaśka 13, 17, Sanocka 9,11, Sas- Zubrzyckiego 7 - zostały powierzone firmie:

Usługi Budowlane  Maciej Biela, 34- 370 Rajcza 218

Prace do wykonania na budynkach  Trybuny  Ludów 48, Gołaśka 12, 25, 35  - z uwagi na rezygnację z podpisania umowy przez  wybraną firmę będą przedmiotem ponownego postepowania przetargowego

 

Przetarg na naprawę blend i płyt stropowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na

naprawę blend i płyt stropowych w budynkach wielorodzinnych na  osiedlu Wola Duchacka Wschód.

 

Termin składania ofert: 10.02.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 10.02.2021 godz. 10.30

Prace do wykonania na budynkach Białoruska 6, Czarnogórska 9, Estońska 4,6, T. Ludów 44, 48, Włoska 5, 19 - zostały powierzone firmie:

Piotr Więcław Firma PW- PRO, 32-420 Gdów, Cichawa 172.

Prace do wykonania na budynkach Białoruska  8, 10, Czarnogórska 1,5,  T. Ludów 46,  - zostały powierzone firmie: PHU AR BUD Piotr Dzwończyk, 30- 698 Kraków, Myślenicka 175a

 

Przetarg na prace wodno – kanalizacyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na

wykonanie prac   wodno - kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlach Wola Duchacka Wschód, Górników i Rżąka.

Termin składania ofert: 26.01.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 26.01.2021 godz. 10.30

Prace do wykonania na Osiedlu Górników oraz na Osiedlu Wola Duchacka Wschód zostały powierzone: firmie F.H.U. „LAWINA” s.c. J. Kućmierz, K. Kućmierz, 32-049 Przeginia 136;  na Osiedlu Rżąka  firmie SIB Inwestycje Sp. z o.o. , ul.Łany8, 32-020 Wieliczka.

 

Przetarg na uprządkowanie kabli teletechnicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na uprządkowanie kabli teletechnicznych

Termin składania ofert: 26.01.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia: 26.01.2021 godz. 12.30

Prace do wykonania zostały powierzone  Zakładowi Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki, ul. Kraszewskiego 181, 33-380 Krynica Zdrój.

 

Przetarg na wymianę tablic rozdzielczych w budynku mieszkalnym

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do udziału w przetargu na wymianę tablic rozdzielczych w budynku przy ulicy Schweitzera 9.

Termin składania ofert: 26.01.2021 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 26.01.2021 r. o godz. 12.30.

Prace do wykonania zostały powierzone  Firmie Remontowo- Budowlanej i Instalacyjnej  Piotr Iwanowski, 32-414 Gruszów 209.