Skład Rady Nadzorczej SM „Podgórze”

kadencja 2022 - 2025

Przewodniczący Rady               – Aleksander Jaglarz

Z-ca Przewodniczącego Rady    – Jan Kozankiewicz

Sekretarz                                 – Bożena Nowak

Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Przewodniczący - Witold Pawlik

Członkowie:

Bożena Kępska

Piotr Perlikowski

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Łukasz Kądziołka

Członkowie:
Bogumiła Golik
Danuta Tomaszek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący - Jacek Nakoneczny

Członkowie:
Regina Borowska
Edyta Ngo

Komisja Inwestycyjna

Przewodniczący - Łukasz Kowal

Członkowie:
Elżbieta Guzikowska
Adam Melanowski

Dyżury członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza obraduje na posiedzenia plenarnych - zazwyczaj we wtorek w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.