Od dnia 1 sierpnia 2018 roku zasób informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej będzie udostępniany bądź w całości po zalogowaniu się z użyciem hasła dostępu ( dotyczy osób będących członkami Spółdzielni ) bądź w części dla pozostałych osób.

Aby uzyskać hasła dostępu do całości materiałów zamieszczanych na naszej stronie należy przesłać wniosek, w którym podajemy:

  • imię i nazwisko,
  • adres mailowy,
  • numer członkowski,
  • datę urodzenia,
  • adres zamieszkiwania.

Wszystkie te dane posłużą nam jedynie do zidentyfikowania osoby ubiegającej się o pełny dostęp do informacji zamieszczanych na naszej stronie.

W przypadku pozytywnej identyfikacji na adres mailowy podany we wniosku przesłane zostaną wiadomości:

  1. o rejestracji wniosku,
  2. o aktywowaniu konta wraz z prostą instrukcją o ustanowienie indywidualnego hasła dostępu.

Niektóre programy pocztowe mogą potraktować generowane przez system rejestracyjny maile jako spam, dlatego też po wysłaniu wniosku o rejestrację a nie otrzymaniu dalszych instrukcji prosimy o przeglądanie folderu “spam” gdzie mogą trafić nasze odpowiedzi.

Z chwilą zalogowania się członek Spółdzielni uzyska pełny dostęp do publikowanych przez Spółdzielnię informacji.

Zalogowani członkowie Spółdzielni uzyskają dostęp między innymi do regulaminów, uchwał i protokołów organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych.

Zachęcamy do skorzystania z tego rodzaju uprawnień.