Nowe miejsca postojowe

U zbiegu ulic Czarnogórskiej i Serbskiej oddaliśmy do użytkowania nowy parking z 10 miejscami postojowymi.

To jedna z pierwszych realizacji projektu uzyskania dodatkowych możliwości parkowania na Osiedlu Wola Duchacka Wschód. W następnej kolejności planujemy uzyskać:

- 30 miejsc postojowych w pobliżu budynku Serbska 1,

- 13 miejsc postojowych w pobliżu budynku Czarnogórska 5,

- 22 miejsc postojowych w pobliżu budynku Czarnogórska 3.

Z dniem 19.10.2020 r. zostanie zamknięty szlabanem parking przy ul. Białoruskiej (naprzeciwko budynków przy ul. Estońskiej 10-12). Parking będzie dostępny wyłącznie dla mieszkańców posiadających identyfikatory. Osoby chcące korzystać z możliwości parkowania na tym terenie proszone są o kontakt z Administracją Osiedla (tel. 12 312 13 49 lub 12 312 13 50).

 

 

 

Place zabaw

Ostanie realizacje:

  • wieża wspinaczkowa na placu zabaw w rejonie ulicy Włoskiej,
  • żagiel nad piaskownicą zabezpieczający dzieci przed nadmiernym nasłonecznieniem,
  • montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w rejonie budynku przy ulicy Beskidzkiej 39,
  • montaż urządzeń - siłownia zewnętrzna w rejonie budynku przy ulicy Sas-Zubrzyckiego 8.

Parking przy ulicy Białoruskiej

Administracja Osiedla Wola Duchacka Czerna SM „Podgórze” informuje, że z dniem 4 czerwca 2018 r.

zostanie zamknięty wjazd na parking przy ul. Białoruskiej.

Po dniu 4 czerwca  z parkingu będą mogli korzystać wyłącznie posiadacze identyfikatorów wydanych przez Administrację dla mieszkańców osiedla Wola Duchacka Czerna.

Wjazd na parking będzie możliwy:

- przy użyciu pilota do bramy – koszt nabycia pilota - 85 zł,

- przy użyciu telefonu komórkowego.

Posiadanie identyfikatora uprawnia do nabycia jednego pilota lub użycia jednego telefonu.

Prosimy o zgłaszanie się do Administracji Osiedla - ul. Albańska 7 w celu odebrania pilota bądź podania nr telefonu, który wprowadzony zostanie do bazy danych osób korzystających z parkingu.

Opłaty za wydanie pilota – 85 zł, za klucz do furtki – 7 zł oraz za klucz awaryjnego otwierania bramy wjazdowej – 7 zł pobierane będą przy zgłoszeniu przez pracowników Administracji.

Posiadanie pilota lub aplikacji w telefonie nie wiąże się z wyznaczeniem konkretnego miejsca parkingowego ani nie gwarantuje wolnego miejsca parkingowego.

 

IMG_20180514_130412

Rekreacja

Na terenie Osiedla Wola Duchacka Wschód, w rejonie ulic Macedońskiej i Białoruskiej, powstają lokalne tereny rekreacyjne, zaprojektowane głównie z myślą o osobach dorosłych i starszych.

Zachęcamy również dzieci i młodzież do korzystania z licznych urządzeń stymulujących sprawność ruchową.

Do urządzeń prowadzić będą alejki wykonane z nawierzchni syntetycznych.

Przewidywany termin ukończenia robót – 30 czerwiec 2017 r.

DSC_0162DSC_0159

DSC_0155

DSC_0149

Ciepła woda na Osiedlu Wola Duchacka Wschód

Ciepła woda na części Osiedla Wola Duchacka Wschód – miała być najpóźniej do końca września.
Takie były założenia i tak organizacyjnie przygotowaliśmy się do tego zadania.
Jak się okazało łatwo nie było, tak dla mieszkańców jak i osób odpowiedzialnych za przebieg prac.
A więc rozkopy i utrudnienia komunikacyjne, zniszczone trawniki, wycięte drzewa i krzewy.

 

Cała sieć ciepłownicza w rejonie ulicy Czarnogórskiej, Serbskiej i Macedońskiej została wymieniona.

 

Pomieszczenia węzłów w budynkach zostały wyremontowane oraz wyposażone w nowoczesne urządzenia umożliwiające rozprowadzenie ciepła zarówno dla ogrzewania mieszkań jak i ciepłej wody.

 

W dniu 22 grudnia podłączono ostatnie mieszkania do instalacji ciepłej wody.

Z uwagi na opóźnienia w przebiegu prac nie było możliwe pełne uporządkowanie terenów zielonych; niektóre prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów zostaną wykonane w terminie wiosennym.

Należą się Państwu szczególne podziękowania za wykazane zrozumienie, cierpliwość i wyrozumiałość – zwłaszcza gdy przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych nie byliśmy w stanie zapewnić ogrzewania mieszkań, zaangażowanie ,a także zdyscyplinowanie za co Państwu serdecznie dziękujemy.

Parking przy ulicy Sanockiej

W miesiącu kwietniu na Osiedlu Wola Duchacka Zachód, w rejonie ulicy Sanockiej, Spółdzielnia przejęła od wykonawcy: Kraksprzęt sp. z o.o parking wykonany z kostki brukowej dla samochodów osobowych.
Kosztem 370 tys. złotych uzyskano 37 miejsc postojowych. Opracowany projekt zakłada możliwość rozbudowy parkingu o dalszych 20 miejsc postojowych.
Parking zostanie zabezpieczony bramą wjazdową tak, aby z nowo wybudowanych miejsc postojowych korzystali wyłącznie mieszkańcy zamieszkali w zasobach Spółdzielni.

DSC_0230DSC_0229

Wymiana wind osobowych

Program ukończony w 2014 roku. Windy wymieniono we wszystkich budynkach należących do Spółdzielni.

46 wind osobowych – średni koszty wymiany windy to 110.000 zł.

Winda w budynku Białoruska 6

Wyprowadzenie gazu na klatki schodowe

Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Beskidzkiej 41, przewidziany w planie remontów na rok 2016, kończy ten etap prac we wszystkich budynkach Spółdzielni.
Nowe instalacje gazowe zostały poprowadzone klatkami schodowymi. Liczniki gazu zostały przeniesione z pomieszczeń kuchennych do skrzynek powieszonych na klatkach schodowych.

Remonty balkonów

Program w realizacji - dotyczy Osiedla Wola Duchacka Wschód.
Do końca 2015 roku wyremontowano 718 balkonów z odtworzeniem wszystkich warstw i montażem nowych estetycznych barier i ekranów. Wszystkie balkony na ostatnich kondygnacjach zostały zadaszone.
W roku 2016 remonty balkonów będą wykonywane na budynkach Czarnogórska 4, Trybuny Ludów 42 - 2 piony, Trybuny Ludów 44 - 1 pion, Trybuny Ludów 48 - 2 piony, Włoska 7 - 1 pion.
Średni koszt remontu pojedynczego balkonu to kwota 6.000 zł.
.

Modernizacja klatek schodowych

Program w realizacji, bliski ukończenia na Osiedlu Wola Duchacka Wschód i na Osiedlu Dauna. W zakresie prac położenie płytek ceramicznych, renowacja balustrad (piaskowanie, malowanie, wymiana pochwytów), wymiana okien, wymiana oświetlenia klatek schodowych na energooszczędne.

Renowacja elewacji budynków

Program w realizacji. W zakresie prac uzupełnienie docieplenia, wymiana okienek piwnicznych, usunięcie glonów, malowanie elewacji farbami odpornymi na porost glonów.

Modernizacja zsypów na śmieci

Program rozpoczęty. Zrealizowany na budynku przy ul. Białoruskiej 10.
Mieszkańcy budynków Białoruska 6, Białoruska 8, Włoska 17 i Włoska 19 nie wyrazili zgody na tego rodzaju projekt.
W zakresie prac: umartwienie szybów zsypowych, remont pomieszczeń na kontenery na segregowaną zbiórkę śmieci.