Po godzinach pracy i w dni wolne od pracy


Awarie elektryczne tel. 696 043 978
Awarie wodno-kanalizacyjne Wodociągi Krakowskie tel. 12 424 23 03, 800 130 060
Pogotowie Kanalizacyjne ALWIK tel. 885 624 444
K24 Pogotowie Kanalizacyjne tel. 570 994 994
Awarie centralnego ogrzewania MPEC tel. 12 644 18 72, 993
Pogotowie gazowni tel. 992
Pogotowie elektrowni tel. 12 261 25 54, 991
Pogotowie wodociągowe tel. 12 655 53 92, 994
Pogotowie dźwigowe tel. 12 294 32 33, 601 420 112
Domofony (naprawa, konserwacja) tel. 601 416 997
Telefony alarmowe Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998

Dla osób zamieszkałych w zasobach spółdzielni


Awarie, usterki, przeglądy techniczne
Utrzymanie czystości w budynkach
Utrzymanie terenów zielonych
Osiedle Górników, ul. Górników 3
Bogdan Koźlak
tel. 12 312 13 62
Osiedle Wola Duchacka Wschód i Dauna, ul. Albańska 7
Beata Chudzik, Barbara Rydz
tel. 12 312 13 49
Osiedle Wola Duchacka Zachód, ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 5
Anna Mikuła, Angelika Pańczyszyn-Malita
tel. 12 312 13 55
Osiedle Rżąka,
Bogdan Koźlak
tel. 12 312 13 62
Przyjęcie w poczet członków
Ustanie członkostwa
Zgłoszenie kupna, sprzedaży, darowizny mieszknia
Zmiana uprawnień do lokalu (własność odrębna)
Księgi wieczyste
Dodatki mieszkaniowe
Małgorzata Dużyk
tel. 12 312 13 24
Spłata kredytu mieszkaniowego
Uzgodnienia spłat zadłużenia
Marta Drabek
tel. 12 312 13 34
Wysokość opłat
Aktualny stan rozliczeń czynszowych
Zaświadczenia: notariat, US
System MOL
Bogusława Bryła
Zofia Zapadlińska
tel. 12 312 13 35
Windykacja sądowo - komornicza Marta Pyc
tel. 12 312 13 32
Rozliczenia za wodę Patrycja Jankowska
tel. 12 312 13 31
Ubezpieczenie mieszkania (płatność w czynszu) Krystyna Grzesiak
tel. 12 312 13 33

Dla osób zainteresowanych budową mieszkań


Wykonawstwo
Koordynacja
Inspekcja
Teresa Czekierda
tel. 12 312 13 27
Oferta mieszkaniowa
Uzgodnienia projektowe
Teresa Czekierda
tel. 12 312 13 27
Umowy o budowę
Umowy o przelew wierzytelności
Faktury
Teresa Czekierda
tel. 12 312 13 27

Dla osób zamieszkałych we wspólnotach mieszkaniowych


Usuwanie usterek w ramach gwarancji
Awarie, remonty, przeglądy techniczne
Utrzymanie czystości i porządku
Utrzymanie terenów zielonych
Danuta Wąsowicz
tel. 12 312 13 19 lub 784 626 291
Wysokość opłat
Stan rozliczeń i windykacjas
Rozliczenia za wodę i centralne ogrzewanie
System MOL
Beata Chytkowska
tel. 12 312 13 37

Dla instytucji i firm współpracujących ze spółdzielnią


Najem lokali użytkowych
Dzierżawy terenów
Umowy, faktury
Renata Machaj
tel. 12 312 13 21
Przetargi na roboty budowlane
Specyfikacje
Umowy z wykonawcami
Joanna Mirowska-Klimas
tel. 12 312 13 25
Rozliczenia z kontrahentami Dorota Pituła
tel. 12 312 13 37
Rozliczenia z ZUS Beata Chytkowska
tel. 12 312 13 37
Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi Marcin Orzechowski
tel. 12 312 13 38