Jeśli cenisz sobie czas i pieniądze,
Jeśli zależy Ci na jasnej i precyzyjnej informacji,
Jeśli chcesz znać w każdym miejscu i czasie stan rozliczeń ze Spółdzielnią,
Jeżeli chcesz aktualizować swoje dane za pomocą Internetu,
Jeśli zależy Ci na ochronie środowiska,
wybierz informatyczny system komunikowania się ze Spółdzielnią –„MOL”

Jeśli chcesz przystąpić do systemu

Każdy użytkownik systemu posiada własne konto z unikalnym loginem, adresem e-mail oraz hasłem, przez co udostępniane dane o lokalu, płatnościach, rozliczeniach są poufne i zastrzeżone do wglądu przez zalogowanego użytkownika.

Użytkownik systemu uzyskuje łatwy i klarowny dostęp do informacji, którą dotąd mógł uzyskać drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez osobisty kontakt z pracownikami Administracji Osiedla lub Zarządu Spółdzielni.

Podpisując deklarację przystąpienia do sytemu użytkownik uzyskiwał będzie wyłącznie drogą elektroniczną informacje o zmianach w wysokości opłat mieszkaniowych, o wyniku rozliczeń za wodę, centralne ogrzewanie; w każdym czasie będzie miał wgląd do własnych kartotek z ostatnich kilku lat.

W przypadku posługiwania się internetem dla dokonywania przelewów za opłaty czynszowe użytkownik może zrezygnować z otrzymywania książeczek opłat czynszowych.

W module „ogłoszenia” będzie mógł zapoznać się z informacjami istotnymi dla danego budynku lub osiedla.

Prośby o przystąpienie do systemu „MOL” prosimy kierować na adres e-mail: sm-podgorze@sponsor.com.pl; po otrzymaniu zgłoszenia przedstawimy procedury niezbędne dla uczestnictwa w systemie.

Uczestnictwo w systemie nie wiąże się z wnoszeniem dodatkowych opłat.