Włoska – Białoruska

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi garażami i układem komunikacyjnym na działkach nr 811/65, 418/5, 811/20 obręb 49 i 413/22 obręb 63 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną, wjazdami z działek nr 811/20, 811/18 obręb 49 i 413/3 obręb 63 Podgórze przy ul. Włoskiej i Białoruskiej w Krakowie.
Autorem projektu jest Pracownia Projektowa abp studio Bartosz Prokop.
W budynku zaprojektowano 83 mieszkania oraz 11 garaży w przyziemiu.
Przewidywany termin wprowadzenia inwestycji do realizacji – rok 2017.
W dniu 23.05.2017 roku wydana została decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
Zamieszczone wizualizacje obiektu traktować należy jako wstępne opracowanie.