Przetarg na doposażenie i rozbudowę placów zabaw

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na doposażenie i rozbudowę placów zabaw na Osiedlach: Górników, Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary robót
Projekt umowy

Termin składania ofert: 21.02.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 21.02.2018 r. o godz. 10.30

Przetarg na roboty elektryczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na roboty elektryczne. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary robót
Projekt umowy

Termin składania ofert: 21.02.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 21.02.2018 r. o godz. 11.30

Przetarg na ocieplenie cokołów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na ocieplenie cokołów wraz z wymianą okienek piwnicznych oraz opaską wokół budynku.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary robót
Projekt umowy

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 22.02.2018 r. o godz. 11.30

Przetarg na remont blend loggii

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont blend loggii na pięciu budynkach mieszkalnych.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary robót
Projekt umowy

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 22.02.2018 r. o godz. 10.30

Przetarg na remont balkonów i loggii

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont balkonów i loggii na dwóch budynkach mieszkalnych.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary robót
Projekt umowy

Termin składania ofert: 07.02.2018 r. do godz. 11.30

Otwarcie ofert: 07.02.2018 r. o godz. 12.00

Przetarg na wymianę wyłazów dachowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wymianę wyłazów dachowych na pięciu budynkach mieszkalnych.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary robót
Projekt umowy

Termin składania ofert: 08.02.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 08.02.2018 r. o godz. 12.30

Przetarg na montaż korytek kablowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na montaż korytek kablowych dla potrzeb instalacji elektrycznych niskonapięciowych.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary robót
Projekt umowy

Termin składania ofert: 08.02.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 08.02.2018 r. o godz. 11.30

Przetarg na remont tarasów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont tarasu komunikacyjnego w pawilonie handlowo - usługowym oraz dwóch tarasów na budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary robót
Projekt umowy

Termin składania ofert: 08.02.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 08.02.2018 r. o godz. 10.30

Przetarg na remont elewacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont elewacji na 15 budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary robót
Projekt umowy

Termin składania ofert: 07.02.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 07.02.2018 r. o godz. 11.30

Przetarg na remont dachów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont dachów: 5 dachów - budynki mieszkalne  wielorodzinne, 1 dach - pawilon handlowo - usługowy.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary robót
Projekt umowy

Termin składania ofert: 07.02.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 07.02.2018 r. o godz. 10.30

Przetarg na wykonanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji ciepłej wody w 17 budynkach mieszkalnych.

Materiały do przetargu: projekty i przedmiary robót w formie elektronicznej wydawane są w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekt umowy

Termin składania ofert: 10.01.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 10.01.2018 r. o godz. 10.30

Przetarg na budowę budynku mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wybór generalnego wykonawcy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Włoskiej 12 w Krakowie.

Materiały do przetargu: projekt budowlany i przedmiary w formie elektronicznej do pobrania w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja rzeczowo - finansowa
Projekt umowy

Termin składania ofert: 18.01.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 18.01.2018 r. o godz. 10.30

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podgórze" w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w sekretariacie Spółdzielni ul. Podedworze 20 w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017 " do dnia 19 października 2017 r. do godz. 1500.

Informacje dla oferentów

Termin składania ofert: 19.10.2017 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert: 19.10.2017 r. o godz. 17.00

Przetarg rozstrzygnięty - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.