Przetarg na budowę budynku mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wybór generalnego wykonawcy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Włoskiej 12 w Krakowie.

Materiały do przetargu: projekt budowlany i przedmiary w formie elektronicznej do pobrania w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja rzeczowo - finansowa
Projekt umowy

Termin składania ofert: 18.01.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 18.01.2018 r. o godz. 10.30

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podgórze" w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w sekretariacie Spółdzielni ul. Podedworze 20 w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017 " do dnia 19 października 2017 r. do godz. 1500.

Informacje dla oferentów

Termin składania ofert: 19.10.2017 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert: 19.10.2017 r. o godz. 17.00

Przetarg rozstrzygnięty - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Przetarg na budowę dwóch budynków mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wybór generalnego wykonawcy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gołaśka 43 i 43A w Krakowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja rzeczowo - finansowa
Pozwolenie na budowę

Termin składania ofert: 11.09.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 11.09.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg został unieważniony.

Przetarg na remont loggii i balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze" ogłasza przetarg na roboty remontowe: remont logii i balkonów na  dwóch budynkach mieszklanych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zakres robót

Termin składania ofert: 24.08.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 24.08.2017 r. o godz. 10.3

Przetarg na budowę dwóch budynków mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wybór generalnego wykonawcy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gołaśka 43 i 43A w Krakowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pozwolenie na budowę

Termin składania ofert: 10.07.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 10.07.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg został unieważniony.

Przetarg na modernizację instalacji centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i regulację instalacji w dwóch budynkach wielorodzinnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zakres robót

Termin składania ofert: 07.06.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 07.06.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg rozstrzygnięty: zamówienie powierzono firmie: Ka-Rem Instalacje Wod-Kan, CO, Gaz, 31-763 Kraków, ul.Kantorowicka 73.

Przetarg na prace brukarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na prace brukarskie: remont parkingu, wykonanie chodnika szutrowego. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zakres robót

Termin składania ofert: 07.06.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 07.06.2017 r. o godz. 11.30

Przetarg rozstrzygnięty: zamówienie powierzono firmie: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inżynieryjskich i Drogowych "Romex", 

30-611 Kraków, ul. Jakuba Bojki 12/23.

Przetarg na prace brukarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na prace brukarskie: remont parkingu, wykonanie chodnika szutrowego. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zakres robót

Termin składania ofert: 20.04.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 20.04.2017 r. o godz. 11.30

Z uwagi na zmianę zakresu robót przetarg zostaje unieważniony.

 

Przetarg na doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni na wolnym powietrzu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzu  ( według załączonego projektu ) oraz doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zakres robót

Termin składania ofert: 20.04.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 20.04.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg rozstrzygnięty: zlecenie powierzono: firmie Playgarden 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 20/14 w zakresie robót przewidzianych do wykonania na terenie Osiedla Wola Duchacka Wschód, firmie Herkules sp. komandytowa  32-500 Chrzanów, ul. Pogorska 34C w zakresie robót przewidzianych do wykonania na terenie Osiedla Wola Duchacka Zachód.

Przetarg na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w 3 budynkach wielorodzinnych. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zakres robót

Termin składania ofert: 19.04.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 19.04.2017 r. o godz. 11.30

Przetarg rozstrzygnięty: wykonanie zlecenia powierzono firmie BDTS sp. z o.o 30-614 Kraków, ul. Na Łężce 6A.  

Przetarg na badanie instalacji elektrycznej i odgromowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na badanie instalacji elektrycznej i odgromowej ( przegląd pięcioletni ) w 2.178 mieszkaniach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin składania ofert: 19.04.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 19.04.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg rozstrzygnięty - zlecenie powierzono firmie Complex Rafał Gajda 54-210 Wrocław, ul. Kwiska 158.

Przetarg na wymianę okien

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wymianę okien na klatkach schodowych

 w 2 budynkach wielorodzinnych. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin składania ofert: 01.03.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 01.03.2017 r. o godz. 11.30

Przetarg rozstrzygnięty - realizację zamówienia powierzono firmie Fabryka Okien Spectrum sp. z o.o 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 4.

Przetarg na czyszczenie zsypów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na czyszczenie zsypów śmieciowych w 4 budynkach wielorodzinnych. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin składania ofert: 02.03.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 02.03.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg rozstrzygnięty - realizację zamówienia powierzono firmie ABM System, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 73/208.

 

Przetarg na remont dachów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont dachów w 6 budynkach wielorodzinnych oraz na pawilonie  handlowo-usługowym. 

Termin składania ofert: 02.03.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 02.03.2017 r. o godz. 11.30

Przetarg  rozstrzygnięty - realizację zamówienia powierzono: firmie Zakład Budowlany Kambud 32-072 Kamień, Kamień 281 z zakresem robót przewidzianym dla Osiedla Wola Duchacka Wschód, firmie Przedsiębiorstwo Ergal-S 31-978 Kraków, ul. Wiśniowieckiego 11 z zakresem robót przewidzianym dla Osiedla Wola Duchacka Zachód. 

Przetarg na malowanie klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na malowanie klatek schodowych w 4 budynkach wielorodzinnych. 

Termin składania ofert: 01.03.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 01.03.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg rozstrzygnięty - realizację zamówienia powierzono firmie Zakład  Remontowo-Budowlany "Mar-Bud" 32-051 Wielkie Drogi, Ochodza 117.

Przetarg na remont wiatrołapów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont 10 wiatrołapów w 5 budynkach wielorodzinnych. 

Termin składania ofert: 09.02.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 09.02.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg rozstrzygnięty - realizację zamówienia powierzono firmie Zakład Budowlany Kambud, 32- 072 Kamień 281.

   

Przetarg na usuwanie glonów, renowację elewacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na  usuwanie glonów, renowację elewacji, naprawę ekranów balkonowych i remont elewacji wiatrołapów. 

Termin składania ofert: 08.02.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 08.02.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg rozstrzygnięty - realizację zamówienia powierzono firmie Usługi Ogólnobudowlane "Biela" 34-370 Rajcza, Rajcza 218 A z zakresem robót przewidzianym dla Osiedla Wola Duchacka Zachód, firmie Izodom sp. z o.o 33-335 Nawojowa, ul. Krynicka 8 z zakresem robót przewidzianym dla Osiedla Wola Duchacka Wschód.

Przetarg na docieplenie cokołów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na  docieplenie cokołów wraz z  wymianą okienek piwnicznych i ułożeniem opaski wokół budynku - prace do wykonania na 4 budynkach wielorodzinnych. 

Termin składania ofert: 09.02.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 09.02.2017 r. o godz. 11.30

Przetarg rozstrzygnięty - realizację zamówienia powierzono firmie Zakład Budowlany Kambud, 32-072 Kamień 281.

Przetarg na remont balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na   remont 22 balkonów wspornikowych w 2 budynkach wielorodzinnych. 

Termin składania ofert: 08.02.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 08.02.2017 r. o godz. 11.30

Przetarg unieważniony - wpłynęła jedna ważna oferta.

Przetarg na wymianę poziomów instalacji wodnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na   wymianę poziomów instalacji wodnej  z wyniesieniem zaworów podpionowych z piwnic lokatorskich w 7 budynkach wielorodzinnych. 

Termin składania ofert: 01.02.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 01.02.2017 r. o godz. 11.30

Przetarg rozstrzygnięty - wybrano oferty złożone przez:

FHU Lawina s.c. D.Orczyk, J.Kućmierz 32-049 Przeginia, Przeginia 136 - zakres robót: Gołaśka 1, 6 , 7, Sas-Zubrzyckiego 8,

Firma Bud-Rem Grzegorz Frączek, 31-618 Kraków, os.Złotego Wieku 35/21 - zakres robót - Włoska 17, 19, Białoruska 10.

Przetarg na modernizację instalacji centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w 6 budynkach wielorodzinnych. 

Termin składania ofert: 01.02.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 01.02.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg unieważniony - wpłynęła jedna oferta.

Przetarg na układanie płytek w budynkach wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na układanie płytek na klatkach schodowych w 7 budynkach wielorodzinnych; robotami towarzyszącymi są: renowacja balustrad, remont oświetlenia klatek schodowych ( dotyczy niektórych budynków, szczegółowy zakres zamieszczono w przedmiarach robót).

Termin składania ofert: 01.02.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 01.02.2017 r. o godz. 12.30

Przetarg rozstrzygnięty - wybrano oferty złożone przez:

PHU "Olipra" Paweł Olipra, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 16 - zakres robót: Beskidzka 24 - 28, Dauna 51

Firma Fliziarsko-Remontowa REMMM, 32-002 Węgrzce Wielkie, Kokotów 630 - zakres robót: Serbska 3-4, Czarnogórska 1. 

Przetarg na sprzątanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na sprzątanie 44 budynków mieszkalnych

oraz przylegających do nich terenów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin składania ofert: 18.01.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 18.01.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg rozstrzygnięty - wybrano ofertę firmy ROBOT – SERWIS  31-635 Kraków, Oś. Oświecenia 14/22 

Przetarg na wykonanie instalacji ciepłej wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji ciepłej wody

w 26 wielorodzinnych budynkach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin składania ofert: 25.01.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 25.01.2017 r. o godz. 10.30

Przetarg rozstrzygnięty - wybrano ofertę złożoną przez SIB Inwestycje sp. z o.o .-  lider konsorcjum, Jan Hołda Zakład  Instalacyjno-Budowlany Hołda, Zakład Instalacyjno-Remontowy "Montaż" Stefan Sowa.