Przetarg na budowę dwóch budynków mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” w Krakowie ul. Podedworze 20 zaprasza do przetargu  nieograniczonego w trybie aukcji elektronicznej na wybór generalnego wykonawcy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych  przy ulicy Gołaśka 43, 43 A w Krakowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja rzeczowo - finansowa robót
Projekt umowy

Termin składania ofert: 04.06.2018 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert: 04.06.2018 r. o godz. 10.30

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Euro-Stahlservice spółka z o.o.