smpodgorze-logo

Tarnobrzeska

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi garażami i układem komunikacyjnym na części działki 506/7 wraz z infrastrukturą techniczną, wjazdem z działki 506/3.