Skład Zarządu Spółdzielni

Maria Santura - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni
Zbigniew Małek - Z-ca Prezesa d/s Ekonomicznych, Główny Księgowy
Adam Włosiński - Członek Zarządu, Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Członkowie Zarządu zapraszają członków Spółdzielni na dyżury pełnione w siedzibie Spółdzielni w każdy wtorek w godzinach od 15-18, w sprawach pilnych codziennie w godz. 8-14.