Skład Rady Nadzorczej SM „Podgórze”

kadencja 2016 - 2019

Przewodnicząca Rady               – Maria Kromka

Z-ca Przewodniczącej Rady    – Wiesław Skała

Sekretarz                                        – Nowak Bożena

Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Przewodnicząca - Renata Kijewska

Członkowie:
Łukasz Kowal
Aneta Pająk

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Marianna Generowicz

Członkowie:
Wiesław Skała
Alina Filipowicz-Durek
Dominika Łabuzek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący - Maciej Wilk

Członkowie:
Jadwiga Kaczmarowska
Elżbieta Rozwadowska

Komisja Inwestycyjna

Przewodniczący - Bogusław Dziecichowicz

Członkowie:
Marian Garpiel
Dorota Krzemińska

Dyżury członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza obraduje na posiedzenia plenarnych - zazwyczaj w czwartki w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w siedzibie Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15-18.