Po godzinach pracy i w dni wolne od pracy


Awarie elektryczne tel. 696 043 978
Awarie hydrauliczne Wola Duchacka Wschód i Dauna tel. 696 044 038
Wola Duchacka Zachód tel. 795 412 172
Górników tel. 795 412 180
Pogotowie gazowe tel. 992
Pogotowie MPEC tel. 993 lub 12 644 18 72
Pogotowie MPWiK tel. 994 lub 12 655 53 92
Telefony alarmowe Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Straż Miejska 986

Dla osób zamieszkałych w zasobach spółdzielni


Awarie, usterki, przeglądy techniczne
Utrzymanie czystości w budynkach
Utrzymanie terenów zielonych
Osiedle Górników, ul. Górników 3
Bogdan Koźlak
tel. 12 312 13 62
Osiedle Wola Duchacka Wschód i Dauna, ul. Albańska 7
Beata Chudzik, Barbara Rydz-Zawada
tel. 12 312 13 49
Osiedle Wola Duchacka Zachód, ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 5
Anna Mikuła, Angelika Pańczyszyn-Malita
tel. 12 312 13 55
Osiedle Rżąka, ul. Schweitzera 21, klatka VI
Janina Ciszkowicz
tel. 12 312 13 25
Przyjęcie w poczet członków
Ustanie członkostwa
Zgłoszenie kupna, sprzedaży, darowizny mieszknia
Zmiana uprawnień do lokalu (własność odrębna)
Księgi wieczyste
Dodatki mieszkaniowe
Zuzanna Trojan
tel. 12 312 13 24
Spłata kredytu mieszkaniowego
Uzgodnienia spłat zadłużenia
Barbara Paszkowska-Ślęzak
tel. 12 312 13 34
Wysokość opłat
Aktualny stan rozliczeń czynszowych
Zaświadczenia: notariat, US
System MOL
Bogusława Bryła
Zofia Zapadlińska
tel. 12 312 13 35
Windykacja sądowo - komornicza Marta Pyc
tel. 12 312 13 32
Rozliczenia za wodę Jolanta Smajek
tel. 12 312 13 31
Ubezpieczenie mieszkania (płatność w czynszu) Krystyna Grzesiak
tel. 12 312 13 33

Dla osób zainteresowanych budową mieszkań


Wykonawstwo
Koordynacja
Inspekcja
Teresa Czekierda
tel. 12 312 13 27
Oferta mieszkaniowa
Uzgodnienia projektowe
Teresa Czekierda
tel. 12 312 13 27
Umowy o budowę
Umowy o przelew wierzytelności
Faktury
Dorota Chrzan
tel. 12 312 13 26

Dla osób zamieszkałych we wspólnotach mieszkaniowych


Usuwanie usterek w ramach gwarancji
Awarie, remonty, przeglądy techniczne
Utrzymanie czystości i porządku
Utrzymanie terenów zielonych
Danuta Wąsowicz
tel. 12 312 13 19 lub 784 626 291
Wysokość opłat
Stan rozliczeń i windykacjas
Rozliczenia za wodę i centralne ogrzewanie
System MOL
Beata Chytkowska
tel. 12 312 13 37

Dla instytucji i firm współpracujących ze spółdzielnią


Najem lokali użytkowych
Dzierżawy terenów
Umowy, faktury
Renata Machaj
tel. 12 312 13 21
Przetargi na roboty budowlane
Specyfikacje
Umowy z wykonawcami
Janina Ciszkowicz
tel. 12 312 13 25
Rozliczenia z kontrahentami Dorota Pituła
tel. 12 312 13 37
Rozliczenia z ZUS Beata Chytkowska
tel. 12 312 13 37
Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi Marcin Orzechowski
tel. 12 312 13 38