Walne Zgromadzenie Członków – 14 czerwca 2016

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z § 101 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 roku o godz. 17.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14.
Więcej

O parkowaniu na Osiedlu Dauna

Od dnia 15 marca 2016 roku parkowanie samochodów na wyznaczonych miejscach dozwolone jest jedynie dla osób posiadających specjalne identyfikatory!

Więcej

Plan remontów na 2016

Informacja o zakresie robót remontowych przyjętych do realizacji w 2016 r.

Informacja kierowana do członków Spółdzielni zainteresowanych zakresem robót remontowych przyjętym do realizacji w 2016 roku. Zakres prac podano w układzie poszczególnych osiedli i budynków.

Więcej