Posiedzenie plenarne – 31 marca 2016

Porządek obrad

Wykluczenia

Informacja na temat realizacji programu centralna ciepła woda użytkowa

Informacja na temat realizacji Uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2015 r. dotyczącej odstąpienia od realizacji inwestycji w rejonie ulicy Estońskiej

Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 stycznia 2016

Porządek obrad

Analiza zadłużeń czynszowych za rok 2015
Informacja na temat wykonania planu funduszu remontowego za rok 2105
Zmiany opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na Osiedlu Dauna
Regulamin parkowania na Osiedlu Dauna

Więcej

Posiedzenie plenarne – 27 sierpnia 2015

Porządek obrad

Zatwierdzenie planowanego członkowskiego kosztu budowy dla lokali mieszkalnych i garaży dla inwestycji przy ulicy Gołaśka 14.

Uchwalenie Regulaminu ustalania wysokości kosztów budowy lokali mieszkalnych i garaży oraz trybu rozliczania kosztów dla inwestycji przy ul. Gołaśka 14.

Więcej