Posiedzenie plenarne – 30 sierpnia 2016 r.

Porządek obrad
Informacja Zarządu Spółdzielni na temat zagospodarowania działek przy ulicy Estońskiej.
Korekta planu funduszu remontowego na rok 2016 – zmiana odpłatności na fundusz remontowy oraz z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych dla Osiedla Dauna.
Ustalenie odpłatności na wykup gruntu dla mieszkańców budynku Gołaśka 37, zmiana odpłatności z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 19 maja 2016

Porządek obrad

Omówienie wyników lustracji inwestycyjnej za rok 2015

Organizacja Walnego Zgromadzenia Członków

Omówienie zmian do statutu Spółdzielni

Uchwalenie zmian do regulaminów parkowania na osiedlach Wola Duchacka Wschód, Dauna

Więcej

Posiedzenie plenarne – 31 marca 2016

Porządek obrad

Wykluczenia

Informacja na temat realizacji programu centralna ciepła woda użytkowa

Informacja na temat realizacji Uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2015 r. dotyczącej odstąpienia od realizacji inwestycji w rejonie ulicy Estońskiej

Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 stycznia 2016

Porządek obrad

Analiza zadłużeń czynszowych za rok 2015
Informacja na temat wykonania planu funduszu remontowego za rok 2105
Zmiany opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na Osiedlu Dauna
Regulamin parkowania na Osiedlu Dauna

Więcej