Posiedzenie plenarne – 25 kwietnia 2017 r.

Porządek obrad:
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
Wyniki ekonomiczne za rok 2016.
Nagroda inwestycyjna.
Informacja na temat systemu rozliczania kosztów wywozu śmieci.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 marca 2017 r.

Porządek obrad:
Wykluczenia w związku z zaległościami we wnoszeniu opłat mieszkaniowych.
Analiza zadłużeń czynszowych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Informacja o inwestycjach mieszkaniowych.
Informacja na temat funkcjonowania nowego systemu naliczania opłat za wywóz śmieci.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 19 grudnia 2016

Porządek obrad:
Przyjęcie planów na rok 2017 w zakresie wydatków pokrywanych z funduszu remontowego.
Zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” – rozdział IV – rozliczanie kosztów wywozu śmieci.
Ustalenie odpłatności za wywóz śmieci.
Wybór biegłego rewidenta.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 listopada 2016

Porządek obrad:
Wykluczenia.
Nowe zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami oraz ustalania odpłatności.
Rozliczenie za śmieci – zagospodarowana nadwyżek za lata 2013-2016.
Rozliczenie za wodę – pokrycie niedoboru.
Inwestycje w przygotowaniu i realizacji.
Wybór biegłego rewidenta.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 25 października 2016

Porządek obrad:
Wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres I – IX.2016.
Nowe zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami oraz ustalania odpłatności.
Rozliczenia za śmieci – zagospodarowanie nadwyżek.
Rozliczenia za wodę – pokrycie niedoborów.
Informacja na temat realizacji programu: ciepła woda użytkowa.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 września 2016

Porządek obrad:
Nowe zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami oraz ustalania odpłatności.
Informacja na temat zadłużeń czynszowych według stanu na dzień 31.08.2016 r.
Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków.
Podjęcie uchwały dotyczącej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach: Włoska 13,
Beskidzka 35, Beskidzka 41.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPEC SA Kraków.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 30 sierpnia 2016 r.

Porządek obrad
Informacja Zarządu Spółdzielni na temat zagospodarowania działek przy ulicy Estońskiej.
Korekta planu funduszu remontowego na rok 2016 – zmiana odpłatności na fundusz remontowy oraz z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych dla Osiedla Dauna.
Ustalenie odpłatności na wykup gruntu dla mieszkańców budynku Gołaśka 37, zmiana odpłatności z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 19 maja 2016

Porządek obrad

Omówienie wyników lustracji inwestycyjnej za rok 2015

Organizacja Walnego Zgromadzenia Członków

Omówienie zmian do statutu Spółdzielni

Uchwalenie zmian do regulaminów parkowania na osiedlach Wola Duchacka Wschód, Dauna

Więcej