Posiedzenie plenarne – 12 lutego 2018 r.

Porządek obrad:
Zatwierdzenie kalkulacji kosztu członkowskiego dla inwestycji przy ul. Włoskiej 12.
Zatwierdzenie regulaminu ustalania wysokości kosztów budowy lokali mieszkalnych oraz trybu rozliczania kosztów dla inwestycji przy ul. Włoskiej 12.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 23 stycznia 2018 r.

Porządek obrad:

Ustalenie zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania na 2018 r.

Informacja na temat wykonania planu funduszu remontowego w roku 2017.

Ustalenie harmonogramu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2018 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na os. Wola Duchacka Zachód.

Wyrażenie zgody na nabycie od Gminy udziałów w nieruchomości gruntowej Serbska 1.

Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 listopada 2017 r.

Porządek obrad:

Omówienie lustracji inwestycyjnej za rok 2016.

Informacja nt. realizacji programu centralnej ciepłej wody użytkowej.

Podjęcie uchwały o uruchomieniu inwestycji przy ul. Włoskiej 12.

  Więcej

Posiedzenie plenarne – 24 października 2017 r.

Porządek obrad:

Omówienie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wyniki ekonomiczne Spółdzielni za 9 miesięcy 2017 r.

Wybór biegłego rewidenta.

Informacja na temat przetargu na wybór generalnego wykonawcy inwestycji Gołaśka 43, 43a.

  Więcej

Posiedzenie plenarne – 19 września 2017 r.

Porządek obrad:

Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółdzielni o upoważnienie do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 11.09.2017 r. na wybór generalnego wykonawcy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gołaśka 43, 43a w Krakowie.

Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 sierpnia 2017 r.

Porządek obrad:
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia odpłatności za centralne ogrzewanie.
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia odpłatności za wieczyste użytkowanie gruntów.
Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowych.
Podjęcie uchwał w sprawie wykupu działek zabudowanych budynkami Bieżanowska 78 oraz Białoruska 6.
Więcej