Posiedzenie plenarne – 12 lutego 2018 r.

Porządek obrad:
Zatwierdzenie kalkulacji kosztu członkowskiego dla inwestycji przy ul. Włoskiej 12.
Zatwierdzenie regulaminu ustalania wysokości kosztów budowy lokali mieszkalnych oraz trybu rozliczania kosztów dla inwestycji przy ul. Włoskiej 12.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 23 stycznia 2018 r.

Porządek obrad:

Ustalenie zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania na 2018 r.

Informacja na temat wykonania planu funduszu remontowego w roku 2017.

Ustalenie harmonogramu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2018 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na os. Wola Duchacka Zachód.

Wyrażenie zgody na nabycie od Gminy udziałów w nieruchomości gruntowej Serbska 1.

Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 listopada 2017 r.

Porządek obrad:

Omówienie lustracji inwestycyjnej za rok 2016.

Informacja nt. realizacji programu centralnej ciepłej wody użytkowej.

Podjęcie uchwały o uruchomieniu inwestycji przy ul. Włoskiej 12.

  Więcej

Posiedzenie plenarne – 24 października 2017 r.

Porządek obrad:

Omówienie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wyniki ekonomiczne Spółdzielni za 9 miesięcy 2017 r.

Wybór biegłego rewidenta.

Informacja na temat przetargu na wybór generalnego wykonawcy inwestycji Gołaśka 43, 43a.

  Więcej