Posiedzenie plenarne – 25 maja 2017 r.

Porządek obrad:
Raport biegłego rewidenta.
Informacja na temat realizacji programu centralnej ciepłej wody użytkowej.
Podjęcie uchwały o rozpoczęciu inwestycji przy ulicy Gołaśka 43 i 43A.
Organizacja Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres VI.2016 – V.2017.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 25 kwietnia 2017 r.

Porządek obrad:
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
Wyniki ekonomiczne za rok 2016.
Nagroda inwestycyjna.
Informacja na temat systemu rozliczania kosztów wywozu śmieci.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 marca 2017 r.

Porządek obrad:
Wykluczenia w związku z zaległościami we wnoszeniu opłat mieszkaniowych.
Analiza zadłużeń czynszowych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Informacja o inwestycjach mieszkaniowych.
Informacja na temat funkcjonowania nowego systemu naliczania opłat za wywóz śmieci.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 19 grudnia 2016

Porządek obrad:
Przyjęcie planów na rok 2017 w zakresie wydatków pokrywanych z funduszu remontowego.
Zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” – rozdział IV – rozliczanie kosztów wywozu śmieci.
Ustalenie odpłatności za wywóz śmieci.
Wybór biegłego rewidenta.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 listopada 2016

Porządek obrad:
Wykluczenia.
Nowe zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami oraz ustalania odpłatności.
Rozliczenie za śmieci – zagospodarowana nadwyżek za lata 2013-2016.
Rozliczenie za wodę – pokrycie niedoboru.
Inwestycje w przygotowaniu i realizacji.
Wybór biegłego rewidenta.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 25 października 2016

Porządek obrad:
Wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres I – IX.2016.
Nowe zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami oraz ustalania odpłatności.
Rozliczenia za śmieci – zagospodarowanie nadwyżek.
Rozliczenia za wodę – pokrycie niedoborów.
Informacja na temat realizacji programu: ciepła woda użytkowa.
Więcej

Posiedzenie plenarne – 28 września 2016

Porządek obrad:
Nowe zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami oraz ustalania odpłatności.
Informacja na temat zadłużeń czynszowych według stanu na dzień 31.08.2016 r.
Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków.
Podjęcie uchwały dotyczącej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach: Włoska 13,
Beskidzka 35, Beskidzka 41.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPEC SA Kraków.
Więcej