Posiedzenie plenarne – 27 czerwca 2017 r.

Porządek obrad:
Korekta planu funduszu remontowego

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia zakresu robót finansowanych ze środków funduszu remontowego poprzez wprowadzenie do planu na rok 2017 następujących pozycji:
– na Osiedlu Górników:
ogrodzenie siłowni,
budowa chodnika przy altanie śmietnikowej budynku Górników 3,

– na Osiedlu Wola Duchacka Wschód:
położenie bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw,
zakup urządzeń rekreacyjnych,

– na Osiedlu Wola Duchacka Zachód:
przygotowanie pomieszczeń węzłów centralnego ogrzewania do podłączenia instalacji ciepłej wody na budynkach: Gołaśka 6, 7, 9, 12, 17,
naprawa pęknięcia płyty stropowej – budynek Gołaśka 37,
nadbudowa komunów – budynek Sanocka 7,
wykonanie oświetlenia parkingu przy ulicy Sanockiej

– na Osiedlu Dauna:
wykonanie oznakowania górnej części osiedla zgodnie niezbędnego dla wprowadzenia strefy ruchu, skreśleniu z planu wydatków finansowych pozycji: likwidacja pokrycia z azbestu altany śmietnikowej Dauna 72.