Posiedzenie plenarne – 28 marca 2017 r.

Porządek obrad:
Wykluczenia w związku z zaległościami we wnoszeniu opłat mieszkaniowych.
Analiza zadłużeń czynszowych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Informacja o inwestycjach mieszkaniowych.
Informacja na temat funkcjonowania nowego systemu naliczania opłat za wywóz śmieci.

Rada Nadzorcza podjęła 6 uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni osób zalegających z wnoszeniem opłat za użytkowane mieszkania.
Rada Nadzorcza przyjęła informację o zadłużeniach czynszowych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
Rada Nadzorcza przyjęła informację o inwestycjach mieszkaniowych.
Rada Nadzorcza wysłuchała informacji na temat funkcjonowania nowego systemu naliczania opłat za wywóz śmieci i zaleciła dalsze prace nad sposobem rozliczania kosztów wywozu śmieci.