Wspólnie zaprojektujmy teren rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy przy ul.Estońskiej

Serdecznie zapraszamy mieszkańców w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 18 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Estońskiej.
Konsultacje prowadził będzie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przy udziale przedstawicieli Spółdzielni.
Zachęcamy do zaangażowania się w to przedsięwzięcie tak, aby powstający kompleks rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy w najwyższym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.
Propozycje można przesłać również na adres e-mail Spółdzielni: spoldzielnia@podgorze.krakow.pl

plakat konsultacje – zieleniec przy ul. Estońskiej