Posiedzienie plenarne – 31 stycznia 2017

Porządek obrad:
Omówienie lustracji pełnej za lata 2013-2015.
Informacja na temat wykonania funduszu remontowego w roku 2016.
Harmonogram pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjmuje informację o wynikach przeprowadzonej przez lustratora Ryszarda Majka lustracji pełnej Spółdzielni za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2015 r. wraz z listem polustracyjnym Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie.
Zgodnie z art.93 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze wnioski z przeprowadzonej lustracji będą przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.
Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła informację na temat wykonania planu funduszu remontowego za rok 2016.
Rada Nadzorcza przyjęła harmonogram pracy na okres II – VI.2017 r.