Posiedzenie plenarne – 28 lutego 2017

Porządek obrad:
Plany w zakresie eksploatacji zasobów mieszkaniowych na rok 2017.

Rada Nadzorcza zatwierdziła strukturę organizacyjną Spółdzielni na rok 2017.
Rada Nadzorcza zatwierdziła plany w zakresie eksploatacji zasobów mieszkaniowych na rok 2017.
Rada Nadzorcza podjęła uchwały:
1) o podniesieniu odpłatności z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych o 0,10 zł/m2 przy jednoczesnym zmniejszeniu odpłatności na fundusz remontowy wyodrębnionych nieruchomości o 0,10 zł/m2 dla następujących budynków:
Osiedle Wola Duchacka Wschód:
Czarnogórska 3, Czarnogórska 5, Czarnogórska 8, Czarnogórska 9,
Włoska 1, Włoska 11, Włoska 13, Włoska 15, Włoska 17, Włoska 19,
Serbska 1, Serbska 2,
Białoruska 4, Białoruska 6, Białoruska 8, Białoruska 10,

Osiedle Wola Duchacka Zachód:
Gołaśka 5, Gołaśka 8, Gołaśka 11, Gołaśka 13, Gołaśka 27, Gołaśka 29,
Heila 9.

2) o podniesieniu z dniem 1 lipca 2017 roku odpłatności z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych o 0,10 zł/m2 dla następujących budynków
Osiedle Wola Duchacka Zachód:
Gołaśka 7, Gołaśka 9, Gołaśka 17, Gołaśka 25
Beskidzka 37, Beskidzka 39

Osiedle Dauna:
Dauna 51, Dauna 53, Dauna 55, Dauna 57, Dauna 59, Dauna 68, Dauna 72