Posiedzenie plenarne – 25 października 2016

Porządek obrad:
Wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres I – IX.2016.
Nowe zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami oraz ustalania odpłatności.
Rozliczenia za śmieci – zagospodarowanie nadwyżek.
Rozliczenia za wodę – pokrycie niedoborów.
Informacja na temat realizacji programu: ciepła woda użytkowa.

Rada Nadzorcza przyjęła informację w zakresie:
– wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres I – IX.2016,
– realizacji programu: ciepła woda użytkowa.
W pozostałych punktach objętych porządkiem obrad przeprowadzono dyskusję nie podejmując żadnych uchwał.