Posiedzenie plenarne – 19 grudnia 2016

Porządek obrad:
Przyjęcie planów na rok 2017 w zakresie wydatków pokrywanych z funduszu remontowego.
Zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” – rozdział IV – rozliczanie kosztów wywozu śmieci.
Ustalenie odpłatności za wywóz śmieci.
Wybór biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza:
– przyjęła plany na rok 2017 w zakresie wydatków pokrywanych z funduszu remontowego,
– uchwaliła zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” – rozdział IV – rozliczanie kosztów wywozu śmieci,
– uchwaliła odpłatności za wywóz śmieci obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 roku,
– wybrała firmę Pol-Tax sp. z o.o ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91 03-982 Warszawa do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.