Odpłatność za wywóz śmieci – zmiany od 1 stycznia 2017 roku

Od dnia 1 stycznia 2017 roku opłaty za wywóz śmieci naliczane będą od powierzchni użytkowej mieszkania.
W okresie od lipca 2013 do grudnia 2016 roku odpłatność za śmieci uzależniona była od liczebności gospodarstwa domowego.
I tak: dla gospodarstwa jednoosobowego wynosiła 15 zł, dla gospodarstwa dwuosobowego – 29 zł, gospodarstwa trzyosobowego – 41 zł, gospodarstwa czteroosobowego – 50 zł, gospodarstwa pięcioosobowego – 56 zł, gospodarstwa sześcioosobowego – 59 zł, gospodarstwa siedmio i więcej osobowego 62 zł.
Od dnia 1 stycznia 2017 odpłatność za wywóz śmieci będzie naliczana w sposób następujący (wyliczenie przykładowe):
– powierzchnia lokalu – 52,0 m2,
– stawka za 1 m2 – 0,70 zł / m2,
– odpłatność za wywóz śmieci – 52,0 m2 x 0,70 zł / m2 = 36,40 zł.
Na nowym systemie naliczeń odpłatności za wywóz śmieci znacząca większość mieszkańców zyska płacąc za wywóz śmieci mniej niż dotychczas; pewna część mieszkańców będzie ponosić nieco wyższe koszty wywozu śmieci niż dotąd.
Dlaczego Spółdzielnia podjęła decyzję o zmianie systemu naliczania opłat za wywóz śmieci?
Po pierwsze dlatego, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc istotnie spada ilość osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni, a raczej deklarujących, że zamieszkują w zasobach Spółdzielni. Jeszcze nie tak dawno bo w 2012 roku z zebranych od mieszkańców oświadczeń wynikała liczba 12 696 osób, aktualnie to tylko 11 292 osoby. Mniejsza liczba osób to wyższy koszt wywozu śmieci na osobę. Utrzymanie dotychczasowego systemu naliczania opłat wiązałoby się z podniesieniem opłat dla wszystkich.
Po drugie dlatego, że oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w danym lokalu mają podstawową wadę: ich prawdziwość zależy jedynie od uczciwości składającego oświadczenie.
Wielokrotnie obserwowaliśmy przypadki:
– złożenia oświadczenia, że lokal jest niezamieszkały ( w takim przypadku opłata za wywóz śmieci wynosiła 0,00 zł ), a po odczytach zużycia wody można było mieć pewność, że mieszkanie jest normalnie użytkowane,
– złożenia oświadczenia, że lokal zamieszkuje jedna osoba ( często w przypadkach wynajmu mieszkania ) podczas gdy zużycie wody wskazywało na przebywanie w mieszkaniu 3 – 4 osób.
Gdyby faktycznie dochodziło do zmniejszenia liczby osób zamieszkujących w naszych zasobach to ilość gromadzonych w altanach śmietnikowych odpadów byłaby z okresu na okres mniejsza, a tak nie jest.
Nie zgodne z prawdą deklarowanie liczby osób zamieszkałych w danym lokalu powoduje to, że właściciel / użytkownik mieszkania ponosi mniejsze koszty wywozu śmieci, ale dzieje się tak z finansową szkodą dla tych osób, które rzetelnie spełniają obowiązek informowania Spółdzielni o wszelkich zmianach osobowych.
Spółdzielnia nie posiada instrumentów do badania wiarygodności składanych oświadczeń.
Stąd po trzy miesięcznej dyskusji prowadzonej na Radzie Nadzorczej, na Radach Osiedli wniosek Zarządu o zmianę sposobu naliczania opłat uzyskał akceptację tych organów.
Uchwalono zmianę do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania odpłatności, który w zakresie rozliczania kosztów wywozu śmieci przewiduje:
– możliwość ubiegania się o zmniejszenie odpłatności w przypadku mieszkań zamieszkałych przez osoby samotne,
– możliwość ubiegania się o czasowe zmniejszenie odpłatności w przypadku mieszkań niezamieszkałych.
Odpowiednie wnioski można będzie pobrać w administracjach osiedlowych lub pobrać tutaj.
Mamy nadzieję, że wprowadzona zmiana spotka się ze zrozumieniem. Na każde pytanie w tym zakresie deklarujemy udzielenie wyczerpującej odpowiedzi.

Zarząd Spółdzielni