Posiedzenie plenarne – 30 sierpnia 2016 r.

Porządek obrad
Informacja Zarządu Spółdzielni na temat zagospodarowania działek przy ulicy Estońskiej.
Korekta planu funduszu remontowego na rok 2016 – zmiana odpłatności na fundusz remontowy oraz z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych dla Osiedla Dauna.
Ustalenie odpłatności na wykup gruntu dla mieszkańców budynku Gołaśka 37, zmiana odpłatności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu na temat zagospodarowania działek przy ulicy Estońskiej.
Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące zmian w planie funduszu remontowego na rok 2016:
– zwiększenie wydatków na Osiedlu Górników o 6.000 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw,
– zwiększenie zakresu robót na Osiedlu Wola Duchacka Wschód:
Białoruska 8 – wymiana okna na klatce schodowej,
Estońska 12 – ułożenie płytek na klatkach schodowych wraz z modernizacją oświetlenia,
Włoska 17 – wymiana okien na klatce schodowej,
– zwiększenie zakresu robót na Osiedlu Wola Duchacka Zachód:
Gołaśka 15 – docieplenie ściany szczytowej,
Beskidzka 41 – usunięcie glonów na ścianie szczytowej, naprawa ekranów balkonowych,
Heila 9 – usunięcie glonów na ścianie szczytowej, naprawa ekranów balkonowych,
Sanocka 6-11 – montaż elektroniki i okablowania łączącego budynek z bramą wjazdową,
montaż bramy wjazdowej usytuowanej w rejonie ulicy Sanockiej,
– zwiększenie zakresu robót na Osiedlu Dauna:
Dauna 68 – wykonanie chodników z kostki brukowej,
Dauna 72 – wykonanie chodników z kostki brukowej.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawach dotyczących zmian w odpłatnościach za użytkowane mieszkanie dotyczące osób zamieszkałych w budynku przy ulicy Gołaśka 37 oraz mieszkańców Osiedla Dauna.

Rada Nadzorcza dokonała zmian osobowych w składzie Komisji Inwestycyjnej oraz w Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.