Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za rok 2015

Spółdzielnia rozliczyła koszty centralnego ogrzewania za rok 2015. O wynikach rozliczenia sukcesywnie powiadamiamy mieszkańców.

Z wynikami rozliczeń można zapoznać się tutaj.

W przypadku budynków: Dauna 51, Dauna 53, Dauna 55, Dauna 57, Dauna 59, Dauna 68, Dauna 72, Włoska 11, Włoska 17 – informacje o poniesionych kosztach oraz wniesionych przez mieszkańców zaliczkach przekazano do firmy ISTA, która dokona ostatecznych rozliczeń w oparciu o elektroniczne podzielniki kosztów.
W przypadku pozostałych budynków, zarówno nadpłaty jak i niedobory, rozliczane są w obrębie danego budynku proporcjonalnie do wielkości poszczególnych lokali.