O parkowaniu na Osiedlu Dauna

Od dnia 15 marca 2016 roku parkowanie samochodów na wyznaczonych miejscach dozwolone jest jedynie dla osób posiadających specjalne identyfikatory!

Identyfikatory obowiązują na terenie Osiedla Dauna w miejscach oznaczonych tablicami: „Parking dla pojazdów z identyfikatorami SM „Podgórze”.

Straż Miejska uprawniona jest do interwencji w stosunku do osób, które nie posiadają uprawnień do parkowania w wyznaczonych przez Spółdzielnię miejscach.

Szczegółowe warunki wydawania identyfikatorów zawarte są w Regulaminie określającym zasady parkowania pojazdów na terenie osiedla Dauna SM ”Podgórze” (zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 28.01.2016 r.).

Z regulaminem można zapoznać się tutaj.

Opłata za wydanie identyfikatora wynosi 3,00 zł; opłatę należy uiścić w dniu otrzymania identyfikatora.

Wnioski o wydanie identyfikatora należy składać w Administracji Osiedla przy ul. Albańskiej 7 w godzinach pracy Administracji, bądź drogą elektroniczną przesyłając wypełniony druk (zamieszczony poniżej) na adres: wdw@podgorze.krakow.pl.

Obowiązuje druk, który można pobrać tutaj.

Po odbiór identyfikatora prosimy zgłaszać się w Administracji Osiedla przy ul. Albańskiej 7 w terminie uzgodnionym z pracownikami administracji.