Posiedzenie plenarne – 27 sierpnia 2015

Porządek obrad

Zatwierdzenie planowanego członkowskiego kosztu budowy dla lokali mieszkalnych i garaży dla inwestycji przy ulicy Gołaśka 14.

Uchwalenie Regulaminu ustalania wysokości kosztów budowy lokali mieszkalnych i garaży oraz trybu rozliczania kosztów dla inwestycji przy ul. Gołaśka 14.

Podjęte uchwały

Rada Nadzorcza na podstawie § 31 ust. 3 Statutu zatwierdziła kalkulację planowanego, jednostkowego, członkowskiego kosztu budowy dla lokali mieszkalnych w kwocie – 4.990,00 brutto/m2.

Członkowski koszt budowy dla garaży ustala się na kwotę 2.600,00zł brutto/m2.

Rada Nadzorcza na podstawie § 31 ust. 3 Statutu zatwierdziła Regulamin ustalania wysokości kosztów budowy lokali mieszkalnych i garaży oraz trybu rozliczania kosztów dla inwestycji przy ul. Gołaśka 14.