Posiedzenie plenarne – 28 maja 2015

Porządek obrad

Organizacja Walnego Zebrania.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia prac projektowych inwestycji przy ul. Włoska – Wolności.


Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o rozpoczęciu prac przygotowawczych dla inwestycji pod nazwą:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi garażami i układem komunikacyjnym na działkach 811/17, 418/3, 811/20 obręb 49 oraz 413/24, 413/22 obręb 63.