Posiedzenie plenarne – 26 marca 2015

Porządek obrad

Lustracja inwestycyjna

Wykluczenia

Podjęcie realizacji inwestycji przy ulicy Gołaśka 14


Rada Nadzorcza podjęła uchwały o:

  • przyjęciu informacji o przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie lustracji działalności inwestycyjnej za okres 2014 roku,
  • wykluczeniu 8 osób z grona członków Spółdzielni w związku z zadłużeniami w regulowaniu opłat za zajmowane lokale mieszkalne,
  • podjęciu realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Gołaśka 14.