Posiedzenie plenarne – 26 lutego 2015

Porządek obrad

Przyjęcie planów w zakresie eksploatacji na rok 2015

Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwaliła plan finansowy w zakresie eksploatacji zasobów mieszkaniowych na rok 2015.


Przyjęty plan w zakresie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych zamyka się:

 • kwotę przychodów : 5.839.366 zł,
 • kwotą kosztów: 5.788.127 zł,
 • nadwyżką środków: 51.239 zł.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółdzielni, uchwaliła z dniem 1 lipca 2015 roku podniesienie opłat z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych o 0,05 zł/m2, dla budynków których dochody nie pokrywają kosztów ich utrzymania.

Dotyczy to następujących budynków:

 • Czarnogórska 5, 15,
 • Serbska 1, 3, 4,
 • Macedońska 6,
 • Estońska 4, 6,
 • Trybuny Ludów 44,
 • Gołaśka 5, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 27,
 • Beskidzka 24, 37, 39, 41,
 • Sanocka 7, 9,
 • Sas–Zubrzyckiego 3, 4, 5, 6, 7, 8,
 • Tarnobrzeska 3,
 • Heila 9,
 • Dauna 51, 53, 55, 57, 59, 68 i 72.